Sertificēšana starptautiski atzītās organizācijās

Kompānijas ADDINOL Lube Oil GmbH pārvaldības sistēma (kvalitātes vadība un vides vadība) tika sertificēta Vācijas vadības sistēmu sertifikācijas asociācijā (DQS, Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen/German Association for the Certification of Management Systems) saskaņā ar DIN EN ISO 9001:2015 un 14001:2015 standartiem. Pateicoties DQS un starptautiskās organizācijas IQ Net (International Certification Network) partnerattiecībām, šie sertifikāti ir atzīti arī IQ Net.

Kompānijas ADDINOL Lube Oil GmbH pārvaldības sistēma aptver visus uzņēmuma sektorus, sākot ar apgādes, izstrādāšanas, ražošanas nodaļu un beidzot ar realizācijas nodaļu un administrāciju. Sistēma nodrošina kvalitātes un procesu organizācijas iekšējo prasību ievērošanu, kā arī likumdošanas noteikumu un valsts un starptautisko normu ieviešanu. Mūsu pārvaldības sistēma izveidota, ievērojot inovāciju tehnoloģijas un mūsu partneru un klientu prasības. Ar šīs sistēmas palīdzību mēs nodrošinām kvalitātes visaugstāko stabilitāti, ekoloģisko ražošanu un mūsu produktu pastāvīgu pilnveidošanu. Mēs varam ātri un elastīgi reaģēt uz tirgus vajadzībām.

Mūsu sertificētā vides pārvaldības sistēma apvieno ekonomiskas, ekoloģiskas un sociālas mērķnostādnes. Kompānijas ADDINOL Lube Oil GmbH vides pārvaldības svarīgākais uzdevums ir mūsu uzņēmuma ekoloģisko rādītāju uzlabošana, pirmkārt, šādās sfērās:

  • augstinovatīvu ekoloģisku produktu izstrādāšana;
  • materiālu un dabas resursu taupīga lietošana;
  • kopēja energopatēriņa samazināšana (ūdens, karsts ūdens, elektroenerģija, tvaiki);
  • ražošanas un atkritumu apsaimniekošanas ekoloģiska pārvaldība;
  • kaitīgo vielu izmešu novēršana.

Kompānijai ADDINOL izdotus pārvaldes sistēmas sertifikātus var apskatīt mūsu mājas lapā (900114001) vai DQS datu bāzē –
https://de.dqs-ul.com/kunden/kundendatenbank.html.