Pieliec delnu pie acīm un skaties:
Līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod
Mazo Latviju – lielākas nav!
                                                  (L.Briedis)

Sveicam visus Lācplēša dienā, kad godinām un pieminam Latvijas brīvības cīnītājus!
Par Latviju!