Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,

vai viens pats satiecies
ar pretinieku –

Tu esi Latvija!
                                                  (O.Vācietis)

Sveicam visus Latvijas Republikas proklamēšanas dienā!
Saules mūžu Tev, Latvija!