Eļļas kalpošanas laika pagarināšana: ADDINOL analīžu pakalpojums

Vairākas no ADDINOL smērvielām sasniedz ievērojami ilgāku kalpošanas laiku un optimizē iekārtas darbības laiku. Piemēram, ADDINOL gāzes motora eļļas pārsniedz tradicionāli izmantoto gāzes motoru eļļu kalpošanas laiku līdz pat 50%. ADDINOL Eco Gear sērijas smērvielas vairāku gadu garumā nodrošina nevainojamu transmisiju funkcionēšanu rūpniecībā un vēja turbīnās. Regulāra eļļas līmeņa kontrole ir priekšnosacījums stabilai un efektīvai iekārtu darbībai.

Vienkārša paraugu ņemšana – detalizēts un skaidrs izvērtējums

ADDINOL analīžu pakalpojums ļauj viegli pārraudzīt gāzes motoru, industriālo iekārtu vai turbīnu eļļu, kā arī dzesēšanas šķidrumu izmantošanu. Lietotāji saņem optimāli atbilstošus eļļas maiņas intervālus ar maksimālu lietošanas drošību. Laboratorijas ziņojums ietver tabulāru un grafisku pārskatu par eļļas raksturlielumiem, kā arī ADDINOL tehniskā personāla ieteikums par to, vai eļļas darbības laiks var tikt saglabāts jeb ir nepieciešama tā pagarināšana vai, iespējams, saīsināšana.

Minimālas pūles maksimālai drošībai:

 • paraugu ņemšana ar pilnīgi sagatavotu komplektu
 • paraugu pudeles un paraugu informācijas lapas nosūtīšana
 • paraugu analīze akreditētā laboratorijā
 • eļļas raksturlielumu izvērtējums, ko veic ADDINOL tehniskie inženieri
 • individuālie ieteikumi par eļļas un/vai iekārtas līmeni/stāvokli
 • individuālie ieteikumi nākamai analīzes veikšanas reizei
 • Šādi ir iespējams ērti plānot ekspluatāciju, apkopi un eļļas maiņu, kā arī izmantot smērvielas potenciālu, nodrošinot maksimālu komponenšu un iekārtas drošību.

Jūsu priekšrocības īsumā: 

 • ADDINOL tehniskā personāla kompetentas konsultācijas
 • Eļļas līmeņa un iekārtas jeb to komponenšu stāvokļa pārraudzība
 • riska mazināšana un darbības drošības paaugstināšana
 • resursu saglabāšana un optimizēta izmaksu kontrole
 • labāka apkopes darbu un eļļas maiņas plānošana
 • atbilstība iekārtu ražotāju garantijas nosacījumiem, piemēram, gāzes dzinējiem
 • atbilstība iekārtu bojājumu apdrošināšanas nosacījumiem