Kas ir eļļas uzliesmošanas punkts?

Eļļas uzliesmošanas punkts ir zemākā temperatūra, pie kuras eļļas paraugā noteiktos apstākļos veidojas pietiekami daudz tvaiku, lai gaisa un tvaiku maisījums virs parauga pirmo reizi aizdegtos, neturpinot degšanu.

Ja eļļas un gaisa maisījums deg vismaz piecas sekundes vai ilgāk, to sauc par eļļas fokālo punktu. Fokālais punkts parasti ir tikai dažus Celsija grādus virs uzliesmošanas punkta.

Uzliesmošanas punkts pats par sevi nav pietiekama eļļas kvalitātes parametrs, un tas arī neļauj izdarīt secinājumus par eļļas piemērotību. No tā arī nevar izdarīt nekādus secinājumus par eļļas patēriņu iekšdedzes dzinējos.

Tā kā uzliesmošanas punkts ir svarīgs visu veidu smērvielu parametrs, katra eļļa tiek pārbaudīta attiecībā uz tās uzliesmošanas punktu. Uzliesmošanas punkts ievērojami ietekmē smērvielas pielietojuma jomu. Protams, eļļu ar uzliesmošanas punktu 150 °C nevar izmantot sistēmā, kurā maksimālā temperatūra ir augstāka par 150 °C. Ugunsgrēka un eksplozijas risks būtu pārāk augsts.

Eļļas ar uzliesmošanas temperatūru virs 79 °C nosaka saskaņā ar standartu ISO 2592, izmantojot Klīvlendas atvērtā tīģeļa metodi. Eļļas ar zemāku uzliesmošanas temperatūru nosaka saskaņā ar standartu Abel-Pensky (DIN 51755) vai standartu Pensky-Martens (DIN 51758), izmantojot slēgtā tīģeļa metodi. Standartizētās testa procedūras nodrošina nemainīgas pamatprasības un apkārtējās vides apstākļus. Tādējādi dažādu eļļu uzliesmošanas punkti ir labi salīdzināmi.

Eļļu lēnām karsē standartizētos testa apstākļos.

Katrai eļļai ir atšķirīgs uzliesmošanas punkts. Atkarībā no pielietojuma var būt nepieciešams arī noteikts uzliesmošanas punkts. Būtībā var secināt, ka parafīna bāzes eļļu ar blīvumu no 860 līdz 890 kg*m-3 uzliesmošanas punkts ir no 200 līdz 280 °C. Naftenēnu bāzes eļļu ar blīvumu no 890 līdz 960 kg*m-3 uzliesmošanas punkts ir 235 °C un zemāk.

Attiecībā uz vieglo automašīnu motoreļļām parasti tiek sasniegti uzliesmošanas punkti no 200 °C līdz 270 °C. ADDINOL izstrādāto motoreļļu uzliesmošanas punkts pārsniedz 200 °C.

Dažas īpašas eļļas, kas paredzētas rūpnieciskām vajadzībām, var sasniegt uzliesmošanas punktu virs 300 °C.

Pēc ilgstošas lietošanas, īpaši iekšdedzes dzinējos, eļļa var sajaukties ar degvielu, kā rezultātā eļļa atšķaidās. Par iemeslu tam, ka atsevišķu eļļu uzliesmošanas punkts varētu pazemināties, var būt arī svešķermeņu, degvielas vai ūdens iekļūšana eļļā. Ja eļļas parauga uzliesmošanas punkts nokrītas zem 150 °C, lai samazinātu aizdegšanās risku, eļļa ir jāmaina.

Smēres (Ziedes) un eļļas uzliesmošanas punkta salīdzinājums

Pretstatā eļļai uzliesmošanas punkta noteikšana ziedei nav tik svarīga. Smēru gadījumā pilēšanas punkts ir viena no vissvarīgākajām īpašībām. Pilēšanas punkts ir temperatūra, pie kuras smēre sāk brīvi plūst. Tas nozīmē, ka cietinātājs vairs nevar saistīt eļļu un taukvielas sašķidrinās. Kad ir sasniegts smēres pilēšanas punkts, tā vairs nevar uzturēt nepieciešamo eļļošanas plēvi. Augsto temperatūru smērvielas var sasniegt pilēšanas punktu apm. pie 300 °C .

Divtaktu motoreļļas uzliesmošanas punkts

Tā kā daudzas divtaktu eļļas jauktās eļļošanas rezultātā tiek sadedzinātas dzinēja cilindrā kopā ar degvielu, divtaktu eļļas uzliesmošanas punkti parasti ir zemāki nekā automašīnām paredzētās parastās motoreļļas uzliesmošanas punkti. Dažu divtaktu eļļu uzliesmošanas punkts ir aptuveni 130 °C.

Tomēr ir izstrādātas arī divtaktu eļļas ar augstāku uzliesmošanas punktu. Eļļas uzliesmošanas punkts ir īpaši svarīgs kvalitātes rādītājs sacīkšu un sporta motocikliem, jo eļļa deg lēnāk un piedevas ilgāk aizsargā dzinēju. ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T motoreļļas tiek sekmīgi izmantotas sacīkšu motociklos.  To uzliesmošanas punkts ir vismaz 270 °C.

ADDINOL izstrādāto augstas temperatūras smērvielu piemēri

ADDINOL piedāvā daudzas īpašas eļļas, kurām ir īpaši augsts uzliesmošanas punkts, kas nodrošina augstas temperatūras apstākļu izturību. Mēs esam apkopojuši dažus savu izstrādāto eļļu piemērus ar tiem saistītajiem uzliesmošanas punktiem, ieskaitot eļļas izmantošanai augstā temperatūrā.

ADDINOL eļļaUzliesmošanas punktsPielietojums
ADDINOL SUPER 2T MZ 406>135 °Cdivtaktu dzinēju eļļas
ADDINOL WÄRMETRÄGERÖL XW 15 HT200 °Csiltumnesējs
ADDINOL SUPER LIGHT 0540>235 °Cpasažieru automašīnu dzinēju eļļas
ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T>270 °Ceļļa divtaktu dzinējiem, bez sajaukšanās piedevām
ADDINOL CLIPTEC XHS 150 HT>280 °Ckēdes smērviela izmantošanai augstā temperatūrā
ADDINOL SPEZIALÖL XH 220 A>285 °Ckonveijeru tehnoloģiskā eļļošana augstas temperatūras iekārtās
ADDINOL ECOSHIELD HF-FR 68298 °Chidrauliskā eļļa izmantošanai augstā temperatūrā