Kas ir eļļas sastingšanas temperatūra?

Terminu “sastingšanas temperatūra” var raksturot arī kā eļļas plūstamības temperatūru vai eļļas uzvedību zemā temperatūrā. Sastingšanas punkts raksturo temperatūru, kurā eļļa vēl ir šķidrā stāvoklī un izmantojama noteiktos testa apstākļos. Atkarībā no smērvielas veida, sabiezēšanas punkts ir starp apm. -65 °C un -10 °C. Kad eļļa sasalst, parafīni kristalizējas un izveido savstarpējas saiknes. Eļļa kļūst pienaini balta un duļķaina. Eļļas viskozitāte palielinās, līdz tā kļūst par cietu, vaskveidīgu masu. Kad eļļa sacietē, tā zaudē savas eļļošanas īpašības, jo eļļa vairs netiek optimāli novadīta uz eļļošanas punktiem.

Piedevas – sabiezēšanas punkta uzlabošanas līdzekļi (piemēram, parafīna-alkilnaftalīni un fenoli, kā arī polimetakrilāti), papildus var samazināt smērvielas sastingšanas punktu. Tās aizkavē parafīna kristālu veidošanos.

Terminu “sastingšanas temperatūra” nereti kļūdaini pielīdzina terminam “sacietēšanas punkts”. Tomēr sastingšanas punkts raksturo temperatūru, kura eļļai ir jāsasniedz, lai tā pilnībā sacietētu. Tas ir apmēram 3–5 °C zem sastingšanas temperatūras.

Kreisajā pusē esošā eļļa jau ir sasniegusi sastingšanas punktu, jo tā vairs neizplūst no pudeles. Labajā pusē esošā eļļa, neskatoties uz zemo temperatūru, joprojām ir plūstošā stāvoklī.

Kā nosaka eļļas sastingšanas punktu?

Eļļu stikla traukā lēni un pakāpeniski atdzesē (1 solis – 3 °C) saskaņā ar standartu ISO 3016. Pēc katra soļa eļļas paraugu novieto fiksētā, horizontālā stāvoklī. Ja eļļa joprojām plūst, paraugu vēl turpina dzesēt. Tikai tad, kad eļļa paliek nekustīgā stāvoklī, nosaka sastingšanas punktu. Sastingšanas temperatūra tad ir priekšpēdējais temperatūras rādītājs, bet pēdējais rādītājs tiek atzīmēta kā sacietēšanas temperatūra.

Testa ierīce atdzesē eļļas paraugu un novieto to slīpi noteiktos intervālos.

Kādā temperatūrā tiek sasniegts eļļas sastingšanas punkts?

Eļļas sastingšanas punkts pieļauj izdarīt tikai ierobežotus secinājumus par eļļas uzvedību zemās temperatūrās. Faktiskā viskozitāte noteiktās temperatūrās sniedz labāku eļļas raksturojumu. Klasisko transportlīdzekļu motoreļļas darbojas ierobežotos pumpējamības temperatūras apstākļos. Tas norāda temperatūras robežu, pie kuras eļļai joprojām jābūt pārsūknējamai Piemēram, daudzpakāpju SAE 0W klases eļļas var pārsūknēt līdz -40 °C.

Transportlīdzekļu transmisijas eļļām ir paredzēta maksimāli 150 000 mPa*s liela viskozitāte, ko transmisijas eļļa noteiktā temperatūrā nedrīkst pārsniegt. Piemēram, SAE 70W klases transmisijas eļļa joprojām ir plūstoša līdz -55 °C.

Attiecībā uz rūpnieciskajām eļļām informācija par sastingšanas temperatūru vienmēr tiek norādīta produktu datu lapās. Vairāku speciālo eļļu sastingšanas punkts ir līdz -65 °C. Tomēr ieteicamais lietošanas diapazons parasti ir nedaudz augstāks, un tam nevajadzētu pārsniegt eļļas sastingšanas temperatūru.

Ja eļļa tiek pakļauta temperatūrai zem sastingšanas punkta, to parasti var atkausēt un izmantot atkārtoti, veicot selektīvo karsēšanu. Izņēmums ir ar ūdeni sajaucamās dzesēšanas smērvielas, kuras vairs nevajadzētu lietot pēc pakļaušanas ārkārtēji zemai temperatūrai.

Kreisajā pusē esošais eļļas paraugs ir sasniedzis sacietēšanas punktu, bet labajā pusē esošais paraugs vēl ir plūstošs.

Smēru un eļļas sastingšanas punkta salīdzinājums

Smērēm var būt līdzīga temperatūras izturība kā eļļām, jo tām ir raksturīgas arī bāzes eļļas īpašības. Piedevas var arī vēl vairāk pazemināt sastingšanas punktu. Attiecībā uz smērēm arī netiek noteikts sastingšanas punkts, tomēr parasti tām tiek norādīta darba temperatūra, kas var sasniegt līdz pat -60 °C. Tas nozīmē, ka smēres var izmantot arī saldētavās un ārpus telpām. Piemērs ir Longlife Grease HS 2.

ADDINOL izstrādāto smērvielu ar labu aukstumizturību piemēri

ADDINOL piedāvā vairākas speciālas eļļas, kurām ir īpaši zems sastingšanas punkts, kas nodrošina to izmantošanu zemas temperatūras apstākļos vai saldētavās. Esam apkopojuši dažus savu eļļu piemērus, kuriem ir zema sastingšanas temperatūra.

ADDINOL eļļaSastingšanas punktsIzmantošanas joma
MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W 80-50 °Cpasažieru automašīnu transmisijas eļļas
ADDINOL SUPERIOR 030-55 °Cpasažieru automašīnu dzinēju eļļas
ADDINOL HYDRAULIC OIL HVLP 15-57 °Chidrauliskās sistēmas eļļa
ADDINOL ARCTIC FLUID 5606-64 °Chidrauliskās sistēmas eļļa