Eļļu piedevas – nozīme un uzdevumi

Piedevas pievieno produktam ar mērķi piešķirt tam noteiktas īpašības vai lai samazinātu nevēlamās īpašības. Ķīmiskās un fizikālās iedarbības rezultātā tās maina smērvielu īpašības. ADDINOL veltī daudz pūļu piedevu izstrādei. ADDINOL nosaukums ir saīsinājums no “Eļļas piedevas” (ang.”Additives in Oil“) un norāda, ka piedevas ir mūsu smērvielu svarīga sastāvdaļa. Bāzes eļļas, kuras mēs izmantojam ražošanā, neatbilst visām prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz gatavo produktu. Piemēram, plaša temperatūras diapazona un maksimāli slogotos dzinējos eļļas var pielietot tikai tad, ja tām ir pievienotas atbilstošas piedevas. Atsevišķām eļļām piedevu proporcija var sasniegt līdz pat 30%.

Piedevas parasti izmanto šādu uzdevumu veikšanai:

 • Piedevas no iekšpuses palīdz uzturēt lieliskā kārtībā jūsu tehnikas motoru, pārnesumkārbu vai rūpniecisko iekārtu.
 • Piedevas aktīvi aizsargā pret nodilumu un koroziju.
 • To efektivitāte palielina dzinēja, pārnesumkārbas vai rūpnieciskas iekārtas veiktspēju un kalpošanas laiku.

Turklāt, mēs izstrādājām vissvarīgākās piedevas, kuras vajadzīgas motoreļļām, transmisijas eļļām un rūpnieciskajām smērvielām.

PiedevasĪpašībasAktīvās sastāvdaļas
Pretputošanās piedevas
 • Novērš putu veidošanos eļļā un paātrina putu sadalīšanos
 • Samazina tendenci veidot putas spēcīgas kustības un gaisa piekļuves rezultātā.
 • Polisiloksāni
 • Polialielēnglikolēteris
Demulsifikatori
 • Uzlabo smērvielas spēju atdalīt ūdeni
 • Neļauj veidoties ūdens-eļļas emulsijai
 • Anjonu aktīvi savienojumi, piemēram, sārmi vai sārmzemju sāļi
Tīrītāji / izkliedētāji
 • Izkliedētāji: vismazākos eļļā esošos svešķermeņus (kvēpus, koksu utt.) notur suspensijā un pārvieto uz filtru.
 • Tīrītāji: novērš nogulšņu veidošanos, izšķīdinot tās un neitralizē skābes
 • Tīrītāji: sulfonāti, fenāti, fosfāti, kalcija un magnija sāļi
 • Izkliedētāji: sukcinskābes savienojumi, piemēram, sukcinimīdi un esteri
Emulgatori
 • samazina ūdens virsmas spraigumu.
 • stabilas eļļas un ūdens emulsijas veidošanās
 • Taukskābes
 • Ziepes
 • Amonija sāļi
 • Poliglikoli
Augstam spiedienam paredzētās piedevas (EP)
 • Atdalošās piedevas ar augstu spiediena izturību
 • Saglabā stabilu smērvielas plēvi pat pie augsta spiediena.
 •  Novērš nosprostošanos un berzei pakļauto detaļu salipšanu
 • Sēra savienojumi
Liptspējas (adhēzijas) palielinātājs
 • Virsmas saķeres īpašību uzlabošana
 • Īpaši svarīga smērēm un ķēžu eļļām
 • Lielas molekulmasas ogļūdeņraži, piemēram, poliizobutilēns
Korozijas palēninātāji
 • Metālisku virsmu aizsardzība no mitruma, izveidojot ūdensnecaurlaidīgu barjeru.
 • Izvairīšanās no korozijas, neitralizējot skābes
 • Karbonskābju un dikarboksilskābju sāļi
 • Sulfonāti
 • Vaski
Oksidācijas kavētāji (antioksidanti)
 • Palēnina smērvielu reakciju ar skābekli
 • Palēnina eļļas nolietošanos
 • Aizkavē eļļas sabiezēšanu, paskābināšanos, nogulšņu veidošanos utt.
 • Amīni
 • Fenoli
 • Fosfīti
 • Sulfīti
Sabiezēšanas temperatūras pazeminātāji (PPD)
 • Smērvielas plūstamības uzlabošana zemā temperatūrā
 • Tiek novērsta eļļas sabiezēšana parafīna kristalizācijas rezultātā
 • Parafīna-alkilnaftalīni un fenoli
 • Polimetakrilāti
Berzes modifikatori
 • Piemērota berzes koeficienta parametru iestatīšana smērvielām
 • Vairumā gadījumu mērķis ir berzes samazināšana
 • Taukskābes
 • Amīni
 • Amīnu fosfāti
 • Saudzīgas EP piedevas
Pretnodiluma piedevas
 • Polaritātes izraisīta saķere ar metāla virsmu
 • Pretnodiluma piedevas novērš kontaktu starp berzei pakļautajām detaļām jauktas berzes zonā
 • Novērš iestrēgšanu un nodilumu
 • Fosfora un sēra savienojumi
 • Cinka ditiofosfāti
 • Olefīni
 • Taukskābju esteri
 • Molibdēna disulfīds
 • Grafīts
Viskozitātes indeksa (VI) uzlabotājs
 • Optimizē smērvielu viskozitāti un temperatūras ietekmē.
 • Smērviela paliek plūstoša zemā temperatūrā un pārlieku nesabiezē
 • Sildot smērviela nekļūst pārāk plāna, tādējādi nodrošinot smērvielas plēves nesaraušanu.
 • Olefīna kopolimēri
 • Polimetakrilāti
 • Stirēna-butadiēna kopolimēri

Ir precīzi jāpielāgo pareiza piedevu attiecība eļļā

Vai smērvielai papildus ir jāpievieno piedevas?

Nē, jo piedevas var darboties atbilstošā veidā tikai tad, ja tās ir pievienotas bāzes eļļai pareizajā proporcijā. Optimālo kombināciju nosaka, veicot ilgstošus testus laboratorijā. Tāpēc nepievienojiet īpašas piedevas gatavām smērvielām. Arī automobiļu ražotāji neiesaka atsevišķi pievienot piedevas. Var gadīties, ka smērviela vairs nedarbosies iecerētā veidā, un berzei pakļautajām detaļām radīsies bojājumi. ADDINOL izstrādātās eļļas atbilst un pārpilda daudzu ražotāju specifikāciju prasības, un tāpēc tās var izmantot tīrā veidā.

Vienīgais ieteikums attiecībā uz papildus pievienojamajām piedevām ir, pirms eļļas maiņas izmantot motora skalotāju, lai ar izmantotās eļļas palīdzību izvadītu pēc iespējas vairāk dzinējā esošo netīrumu.

Piedevas citām vajadzībām

Piedevas izmanto ne tikai smērvielās. Piedevu pievienošana ir lietderīga arī citos produktos. Daudzos produktos piedevu piejaukums ir pat paredzēts. Tāpēc tādas degvielas kā dīzeļdegviela vai benzīns atbilst mūsdienu dzinēju prasībām. Piedevas palielina benzīna spiedienizturību un padara dīzeļdegvielu izturīgāku pret zemām temperatūrām.

Raksturīgākie produkti, kuriem pievieno piedevas:

 • degviela, piemēram, dīzeļdegviela, benzīns vai mazuts;
 • pārklājuma materiāli, piemēram, lakas;
 • sintētiskie materiāli;
 • pārtikas rūpniecība (konsistences, garšas, krāsas, glabāšanas laika u.c. izmaiņas).

Piedevas zināmā mērā tiek izmantotas katra cilvēka ikdienas dzīvē, kaut arī vairums to pat nenojauš.