ADDINOL hidrauliskās smērvielas pielietojamas jebkurā situācijā

ADDINOL hidrauliskās smērvielas optimāli piemērotas lietošanai stacionārās un mobilās sistēmās. Bez tam, tās atbilst vairākām prasībām, kas tiek izvirzītas, piemēram, ugunsbīstamās sistēmās, ekoloģiski sensitīvās vai dabas aizsardzības zonās, kā arī pārtikas rūpniecībā. To veiktspēja ievērojami pārsniedz minimālās DIN 51524 prasības. Pateicoties ideālai augstas kvalitātes bāzes eļļu un rūpīgi atlasītu piedevu kombinācijai, tās lieliski tiek galā ar modernāko sistēmu izaicinājumiem, kā, piemēram: augsta spiediena kompakta dizaina sistēmās ar mazu eļļas daudzumu, uzlabotu virsmas apstrādes kvalitāti un īpašiem temperatūras apstākļiem. Tie sniedz drošu aizsardzību pret nodilumu un koroziju visos lietošanas gadījumos. Turklāt, vairums no ADDINOL hidrauliskajām smērvielām palīdz paaugstināt sistēmu lietderības koeficientu. Tā, piemēram, mūsu ADDINOL HV Eco Fluid nodrošina zemāku enerģijas patēriņu un maksimālu sistēmas efektivitāti pie lieljaudas transmisijām.

Galvenās priekšrocības:

 • izcila gaisa separācijas spēja pie zemas putošanās
 • ļoti labas demulsifikācijas un ūdens separācijas īpašības
 • izcila nodiluma aizsardzība un ļoti laba izturība pret nolietošanos
 • augsta termiskā oksidācijas stabilitāte
 • uzlabota aizsardzība pret koroziju
 • augsta tīrības pakāpe
 • izcils individuālais serviss, ko nodrošina mūsu Tehnisko konsultāciju dienests

Kas ir derīgi zināt par hidrauliskām eļļām

Prasības | Atšķirības | Viskozitāte | Krāsainība | Filtrējamība | Atgaisošanas spēja | Putu veidošanās | Ūdens atgrūdošas īpašības | Sajaukšanās ar citiem HŠ | Nostrādāto HŠ nomaiņa un utilizācija |

Prasības pret izmantojamiem hidrauliskiem šķidrumiem

Hidrauliskās sistēmas sastopamas visur, vai tā ir lauksaimniecības tehnika, traktori un riteņu iekrāvēji, rūpniecības iekārtas ‒ preses, liešanas mašīnas zem spiediena, smagie pašizgāzēji vai komunālo saimniecību transports. Hidrauliskiem šķidrumiem izvirzītās ekspluatācijas prasības ir diezgan dažādas un tiek paaugstinātas, atkarībā no jauno tehnoloģiju izstrādāšanas un ieviešanas. Kompaktāks iekārtu dizains, samazināts sistēmas uzpildes tilpums, kā arī konstrukcijas īpatnības (piemēram, daudz šaurākas eļļošanas spraugas un kanāli) vēl vairāk «sarežģī dzīvi» izmantojamiem eļļošanas materiāliem.

Turklāt iekārtas bieži vien darbojas cauru diennakti, un uzņēmumi‒operatori gaida no tām augstu efektivitāti. Izmantojamā eļļošanas šķidruma kvalitāte ietekmē hidraulisko sistēmu kalpošanas laiku un ražīgumu. Nepieciešami eļļošanas materiāli, kas optimāli atbilst izvirzītām prasībām un nodrošina iekārtu drošu darbu.

Ekskavators nevarēs strādāt bez labi ieeļļotas hidrauliskās sistēmas

Hidraulisko šķidrumu raksturīgās īpatnības

Vairums hidrauliskām sistēmām paši tehnikas ražotāji sniedz norādījumus darba šķidrumu izmantošanai saskaņā ar standartu DIN 51524, 2.daļa «HLP» vai 3.daļa «HVLP». Šiem šķidrumiem ir jāapmierina minimālās prasības, kas izklāstītas standartā DIN 51524. Šeit ietilpst bez visa cita, deemulģēšanas īpašības, tīrības klase (‒es), atgaisošanas spēja, filtrējamība, savietojamība ar blīvējumiem, izturība pret oksidēšanos un pretnodiluma īpašības. Turklāt, noteicošo lomu spēlē vajadzīgās viskozitātes uzturēšana un viskozais‒temperatūras raksturojums. Tāpēc hidrauliskos šķidrumus gatavo uz augstas kvalitātes bāzes eļļu, kā arī piedevu pamata, kuras piemeklē atkarībā no izmantošanas apstākļiem.

Hidrauliskais šķidrumsVispārīgs raksturojumsĪpašības
HLaizsardzība no korozijas un oksidēšanāsuzlabota aizsardzība no korozijas
HLPaizsardzība no oksidēšanās un korozijas + pretnolietojuma piedevaizturība pret oksidēšanos, aizsardzība no korozijas; temperatūras darba diapazons ~ −20 °C…+80 °C
HVLPsaskaņā ar standartu DIN 51524‒3; viskozitātes indekss VI ne zemāks 140uzlabots viskozais‒temperatūras raksturojums, ekspluatācijas priekšrocības pie «robežtemperatūras», kā arī pie darba temperatūras svārstībām; temperatūras darba diapazons ~-35 °C…+120 °C
HLPDpiedeva, kas veicina piesārņojuma likvidēšanu un aizkavējoša nosēdumu veidošanāsizmanto augstas precizitātes hidraulikā, samazina nosēdumu veidošanās, temperatūras darba diapazons ~-20 °C …+80 °C
HVLP Dpiedeva, kas veicina piesārņojuma likvidēšanu un aizkavējoša nosēdumu veidošanās, viskozitātes indekss VI ne zemāks 140novērš nosēdumu veidošanās, nodrošina augstu viskozitātes indeksu
Arctic Fluidlabas reoloģiskās īpašības pie zemas temperatūrasspeciālas nozīmes hidrauliskie šķidrumi saldēšanas kamerām un darbam pie apkārtējās vides zemām temperatūrām
HEESnav bīstami apkārtējai videi; piemīt paaugstināts viskozitātes indekss VIbiosadalāmi hidrauliskie šķidrumi uz sarežģītu ēteru bāzes (piesātināto vai nepiesātināto), izturīgs pret vecināšanu un temperatūru iedarbības
HV Eco Fluidsaskaņā ar standartu DIN 51524-3; viskozitātes indekss VI ne zemāks 140uz minerālu bāzes, teicams viskozais‒temperatūras raksturojums, teicami piemērots ārējās izmantošanas hidrauliskām sistēmām, nozīmīga enerģijas ietaupīšana, mazāks degvielas patēriņš, mazākas oglekļa pēdas

Hidraulisko šķidrumu viskozitāte

Bez visu veidu piesārņojumu rūpīgas kontroles, noteicošo lomu spēlē hidraulisko šķidrumu plūstamība ekspluatācijas gaitā un īpaši pie robežtemperatūras. Šīs īpašības izpaužas caur viskozitātes indeksu (VI) un nozīmīgā pakāpē nosaka visu mezglu un detaļu eļļošanas drošumu. VI aprēķina uz kinemātiskās viskozitātes pamata pie 40°C un 100°C. Daudz zemāka VI vērtība nozīmē sliktāko sistēmas ieeļļošanu pie zemas temperatūras, kā arī daudz straujāku viskozitātes palielināšanos ar temperatūras pieaugumu. Pie sistēmas aukstās palaišanas, tāpat kā ekspluatējot zem klajas debess, nepieciešams pēc iespējas ātrāk nodrošināt darba šķidruma nokļūšanu visos smērvielas punktos, kas garantē sistēmas darbu. Ja izmantojamā eļļošanas materiāla plūstamība ir nepietiekama, tas it tas ir pārāk biezs, attīstās noguruma reakcijas un nolietojums. Rezultātā palēninās reakcijas laiks un paaugstinās energopatēriņš. Turklāt, nepieciešams nodrošināt stabilu eļļošanas plēvi pat pie paaugstinātas temperatūras. Ja hidrauliskais šķidrums pārāk šķidrs, rodas nolietojuma un kavitācijas bīstamība.

Pateicoties augstai izmantojamo bāzes eļļu kvalitātei ar sākotnēji augsto VI un piedevu piemeklēšanai, hidrauliskie šķidrumi ADDINOL nodrošina vislabāko hidraulikas reakciju un sistēmas augstu lietderības koeficientu pie jebkurām temperatūrām.

Pati par sevi hidrauliskā šķidruma viskozitāte nav kvalitātes kritērijs. Jebkurā gadījumā to nosaka ražotājs, atkarībā no konkrētas izmantošanas. Piemēram, izskatīsim hidraulisko šķidrumu HLP 46: HLP nozīmē hidrauliskā šķidruma tipu, bet 46 raksturo kinemātisko viskozitāti (m2/sek.) pie 40°C. Viskozitāti nosaka ar iekšējo berzi šķidrumā. Tā vienmēr atkarīga no temperatūras. Pie zemas temperatūras viskozitāte paaugstinās. Pie augstas temperatūras viskozitāte samazinās.

Eļļas viskozitāte, izņemot citu, nosaka to, cik tā ir šķidra vai bieza.

Hidrauliskā šķidruma krāsa

Hidrauliskā šķidruma krāsa nav tās preces kvalitātes rādītājs. Dažādiem ražotājiem šķidrumi var būt zaļā, sarkanā vai zilā krāsā. Iespējami arī citi varianti. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka viens hidrauliskais šķidrums ir sliktāks par citu. Pēc eļļas krāsas nevar noteikt arī tās derīgumu vai tās vecošanas dziļumu. Un, kaut gan darba šķidrumi var izmainīt savu krāsu vecošanas rezultātā, tas tomēr neļauj izdarīt jebkādus secinājumus par to, vai tie atbilst uzstādītām prasībām. Krāsa var izmainīties arī ūdens vai piesārņojuma daļiņu iekļūšanas rezultātā, vai tā saucamā «dīzeļefekta» ietekmē, pie kura notiek esošo HŠ gaisa burbulīšu adiabātiskā saspiešana un sadegšana. Ja hidrauliskā šķidruma krāsa stipri izmainījusies, vislabākais risinājums būs atdot to laboratorijā uz analīzi. Tas ļaus ar pārliecību noteikt, vai darba šķidrums kļuvis nederīgs, vai arī to var bez ierobežojuma izmantot turpmākā. Pēc tādu raksturojumu kā viskozitāte, piesārņojuma pakāpe, piedevu pavājināšanās vai ūdens atdalīšanas pakāpes izpētes rezultātiem var plānot turpmākās darbības.

Eļļas vai darba šķidruma krāsa neko neliecina par tās īpašībām

Hidraulisko šķidrumu filtrējamība

Piesārņojumi sīku daļiņu veidā, piemēram, putekļi, rada lielu bīstamību jebkurai hidrauliskai sistēmai. Tie var ietekmēt sistēmas darba raksturojumus un kalpošanas laiku kopumā. Tāpēc pirms sistēmas uzpildīšanas, hidrauliskais šķidrums obligāti jāizlaiž caur speciālu filtru. No 2005.gada svaigiem hidrauliskiem HLP klases šķidrumiem kā standarts paredzēta tīrības klase, ne zemāka par 21/19/16. Šeit skaitļi raksturo maksimālo piemaisījumu daļiņu skaitu, kas atrodas 100 ml šķidruma paraugā: pirmais skaitlis attiecas pie daļiņām ar izmēru > 4 mkm, vidējais skaitlis ‒ pie daļiņām ar izmēru > 6 mkm un pēdējais ‒ pie daļiņām ar izmēru > 14 mkm. Darba šķidruma tīrības klases paaugstināšana, piemaisījuma daļiņu satura samazināšanas ceļā var būtiski pagarināt tā kalpošanas laiku.

Ekspluatācijas gaitā eļļu tīrības klasi var uzlabot, izmantojot filtrāciju. Bet nekāda filtrācija nav spējīga piešķirt nekvalitatīvai eļļai augstas kvalitātes produkta īpašības. Nepieciešams, lai eļļa sākotnēji atbilstu normām! Svarīgs iepriekšējs nosacījums ir eļļas filtrējamība. Tā raksturo spēju piemaisījumu atdalīšanai uz filtra. Blakus piemaisījumi neizbēgami un var iekļūt sistēmā gan no ārienes, gan arī veidoties pašā sistēmā darba laikā, nolietojuma rezultātā. Piesārņojumi negatīvi atsaucas uz eļļošanas īpašībām, paātrina vecināšanu un noved pie sistēmas mezglu un detaļu nolietojuma. Rezultātā rodas pārtrauces darbā vai ārpusplāna dīkstāves. Hidrauliskie šķidrumi ADDINOL sasniedz visaugstākos rādījumus filtrējamības izmēģinājumos. Tādā veidā, pateicoties filtrācijas tehnikai, izdodas nodrošināt drošu piesārņojumu kontroli, kas iekļūst cietu piemaisījumu daļiņu, ūdens un vecināšanas produktu veidā. Tādi darba šķidrumi kalpo ilgāk un droši aizsargā hidrauliskās sistēmas mezglus un detaļas no nolietojuma. Tiek garantēts optimāls sistēmas ražīgums, samazinās apkalpošanas izmaksas.

Pat vissīkākās daļiņas hidrauliskā šķidrumā var izsaukt būtiskus hidraulikas bojājumus

Hidraulisko šķidrumu atgaisošanas spēja

Svaigs hidrauliskais šķidrums satur izšķīdinātā veidā līdz 9% gaisa. Tas neietekmē darbu. Bet, ja darba šķidrums ilgi atrodas ekspluatācijā, gaisa saturs tajā var būtiski pieaugt. Pie spiediena un (vai) temperatūras svārstībām izšķīdinātais gaiss var izdalīties burbulīšu veidā. Turklāt grūti novērst gaisa piesūci darba laikā. Gaisa burbulīši pasliktina darba šķidruma eļļošanas‒dzesēšanas īpašības. Tas noved pie tādas parādības kā saspiežamība, kuras dēļ sistēmas mezglu vadības precizitāti vairs nevar garantēt. Par tās pirmajām pazīmēm kalpo paaugstināts trokšņa līmenis sistēmā. Ja sistēmā atrodas brīvais gaiss, sūkņiem nākas strādāt ar lielāku slodzi. Rezultātā pazeminās lietderības koeficients un samazinās sistēmas atsevišķu mezglu kalpošanas laiks. Pat vairāk, tas kalpo par kavitācijas un tā saucamā «dīzeļefekta» iemeslu. Attiecībā pašam eļļošanas materiālam, gaisa ieplūšana noved pie paātrinātas vecināšanas. Hidrauliskā šķidruma atgaisošanas spēja turklāt spēlē noteicošo lomu. Tā atbilst starplaikam minūtēs, kuram paejot eļļā disperģētais gaiss, tiek novadīts līdz atlikušam saturam 0,2%. Produkcijas tehniskās pasēs atgaisošanas spēja tiek norādīta minūtēs pie 50°C saskaņā ar ISO 9120. Hidrauliskam šķidrumam HLP 46 atgaisošanas spēja nedrīkst pārsniegt 10 minūtes!

Putu veidošanās hidrauliskos šķidrumos

Pie putu veidošanās var novest gaisa, blakus piemaisījumu iekļūšana darba šķidrumā, oksidēšanās, kā arī konstrukcijas īpatnības. Putas pasliktina hidrauliskā šķidruma eļļošanas īpašības un aizkavē optimālu spēka nodošanu. Turklāt putu veidošanās veicina abrazīvo nolietojumu un var radīt bīstamību apkārtējai videi, jo to var pavadīt eļļas noplūšana ārpusē. Vienīgais efektīvais šīs problēmas risinājuma veids ‒ tās iemesla meklēšana un novēršana.

Ūdens atdalīšana hidrauliskos šķidrumos

Deemulģēšana vai ūdens atdalīšanas spēja parāda, cik ātri eļļa atdala disperģēto ūdeni, kam pateicoties tiek novērsta korozija sistēmā. Tomēr noderīgs var būt arī pretējas īpašības efekts. HLPD klases hidrauliskiem šķidrumiem nedrīkst būt deemulģēšanas īpašības, otrādi, tiem jāparāda spēja ūdens disperģēšanai, kā arī jāpiemīt VAV mazgāšanas īpašības. Tas nozīmē, ka blakus šķidrums atrodas smalki dispersā veidā un tiek noturēts svērtā stāvoklī. Deemulģēšanas spējai saskaņā ar standartu DIN ISO 6614 hidrauliskiem šķidrumiem, kas atbilst ISO‒VG 46, ir jāsastāda mazāka kā 30 minūtes pie 54°C. Jo mazāka šī vērtība, jo labāk. Tā, hidrauliskam šķidrumam ADDINOL Hydrauliköl HLP 46 tā sastāda 11 minūtes. Ar tādu rādītāju var palepoties tikai daži produkti šajā kategorijā.

Piemaisījumu ūdens ‒ otrs izplatītākais hidraulisko sistēmu defektu iemesls. Saskaņā ar DIN 51524‒2 un 51524‒3, ūdens saturs svaigā HŠ nedrīkst pārsniegt 0,05%. Hidrauliskie šķidrumi ADDINOL sākotnēji satur diezgan maz ūdens (apmēram 0,01%), kas ir vislabākais priekšnosacījums korozijas riska novešanai līdz minimumam. Bet augsta mitruma ekspluatācijas apstākļos apvienojumā ar temperatūras svārstībām, kā arī nepareizi uzglabājot svaigas eļļas, ūdens saturs sistēmā var būtiski paaugstināties. Iespējama arī ūdens iekļūšana tieši sistēmā, ko grūti novērst. Ūdens var iekļūt iekšpusē noplūdes rezultātā dzesēšanas sistēmā, tīrīšanas un apkalpošanas darbu laikā, kā arī tehnoloģiskā ūdens veidā. Ūdens var atrasties brīvā stāvoklī vai arī ūdens‒eļļas emulsijas veidā, no kā eļļošanas efektivitāte būtiski samazinās. Turklāt tas noved pie paātrinātas vecināšanas, korozijas un var kļūt par bojājumu iemeslu kavitācijas un nolietojuma rezultātā. Tādēļ daudzās hidrauliskās sistēmās deemulģēšanas spēja spēlē svarīgu lomu. Ja eļļai vai darba šķidrumam piemīt laba ūdens atdalīšanas spēja, tas nodrošina optimālu ūdens atdalīšanu, kuru turpmākā var viegli noliet.

Augstas kvalitātes hidrauliskais šķidrums (pa kreisi) atdala ūdeni daudz ātrāk nekā nostrādāts šķidrums (pa labi)

Hidraulisko šķidrumu sajaukšana

Ne visi hidrauliskie šķidrumi sajaucas. Jāizvairās no eļļu un darba šķidrumu sajaukšanas ar zemāk uzskaitītiem raksturojumiem (sastāva īpatnībām):

 • piedevu paketes, kas satur un nesatur cinku
 • eļļas, kurām piemīt un nepiemīt VAV īpašības (mazgāšanas efekts)
 • bāzes eļļas, kas satur glikolus
 • dažāda ķīmiskā rakstura bāzes eļļas (sintētiskās HFD, sintētiskās biosadalāmas uz sarežģītu ēteru bāzes HEES utt.).

Lai izvairītos no nepieļaujamas sajaukšanas, vislabāk sastādīt eļļošanas plānu, kā arī vienmēr pierakstīt izmantojamo eļļu un šķidrumu markas. Uzpildīšanas laikā pievērsiet uzmanību iepriekšējā un nākamā produkta savietojamībai. Ja notikusi nejauša divu hidraulisko šķidrumu sajaukšanās, kas nav savietojami viens ar otru, tas var stipri atsaukties uz hidrauliskās sistēmas darbu. Esiet gatavi bojājumiem, pat līdz pilnīgai sistēmas iziešanai no ierindas, jo pienācīga eļļošana izrādīsies neiespējama. Šajā gadījumā nepieciešams noliet eļļu no hidrauliskās sistēmas, to iztīrīt un uzpildīt ar svaigu eļļu.

Hidraulisko šķidrumu pareiza nomaiņa un utilizācija

Hidrauliskā šķidruma nomaiņas kārtība atkarīga no iekārtas un ražotāja norādījumiem. Vislabāk precīzi sekot instrukcijai un ievērot norādījumus darba šķidruma periodiskai nomaiņai. Turklāt eļļa jānomaina katru reizi, kad tās raksturojumi redzami pasliktinās. Tās var būt viskozitātes izmaiņas, piesārņojums vai piedevu pavājināšanās. Rodoties šaubām, darba šķidruma paraugu vienmēr var atdot analīzei laboratorijā.

Ja hidrauliskais šķidrums jau neatbilst svarīgām prasībām, to nepieciešams noliet un utilizēt. Nostrādātās eļļas nolej izturīgā konteinerā un transportē uz nostrādāto materiālu vietējo pieņemšanas punktu. Pieņemt nostrādāto eļļu utilizācijai ir arī pārdevēja pienākums. Šajā gadījumā jums nāksies atgriezt nostrādāto eļļu pārdevējam vai nosūtīt to pa pastu, kas ir diezgan dārgi. Pat ja nostrādāto hidraulisko šķidrumu utilizācija saistīta jums ar lielām grūtībām, izturieties pret šo uzdevumu nopietni. Jo hidrauliskais šķidrums, kas var nokļūt gruntsūdeņos nekontrolējamā veidā, var nodarīt milzīgu zaudējumu apkārtējai videi. Turklāt tas apliekams ar milzīgām soda naudām.