Gāzes dzinēju izmantošana koģenerācijas iekārtās (SEC blokos) pēdējās desmitgadēs ir īsts vispasaules bums, kas saistīts ar atjaunojamo enerģijas avotu attīstību. Pateicoties tehniskajam progresam, paaugstinās šo iekārtu efektivitāte, līdz ar to tās kļūst ekonomiskākas. Šobrīd mūsdienu prasībām atbilst elektroefektivitāte ap 48% spēkā iekārtām, kuru jauda ir vairāki megavati. Dzinēju tehnoloģiju attīstība notiek kopā ar smērvielu kā tā šķidrā konstrukcijas elementa izstrādi. Daudzi sasniegumi dzinēju tehnoloģijā ir kļuvuši iespējami, tikai pateicoties gāzes motoreļļu ekspluatācijas īpašību uzlabošanai.

Jaunums produkcijas sortimentā: eļļa ADDINOL Eco Gas 4000 XD

Pēc nozīmīgajiem eļļas ADDINOL MG-40 Extra Plus panākumiem pēdējos gados tajās jomās, kur tiek izmantota degviela ar augstu piesārņoto gāzu saturu, kas tiek iegūtas no atliekām, atkritumu izgāztuvēm u.c., mūsu izpētes un izstrādes nodaļa veica vēl vienu izrāvienu. ADDINOL Eco Gas 4000 XD ir jaunākā gāzes motoreļļa no tās pašas veiksmīgās produkcijas līnijas, kas izstrādāta ar piedevām visjaunākajiem mūsdienu dzinējiem, kuri darbojas ar dabasgāzi, kā arī ar attīrītajiem netradicionālās gāzes veidiem. Saskaņā ar ražošanas menedžera Svena Kellera teikto: „Šis ir nepieciešams izstrādes posms. Ja mēs cenšamies nodrošināt uzticamu un stabilu tehnikas darbību, izmantojot mūsu produkcijas sortimentu, tad tas attiecas arī uz jaunākajiem gāzes dzinējiem.”

Jauni nosacījumi ekspluatācijai jau tiek kontrolēti

Lai tāpat kā iepriekš sasniegtu augstus ražības līneņus pastāvīgi pieaugošajos kaitīgo izmešu satura standartos, tehnikas ražotāji papildus jau esošajam degšanas kamerā izmanto jaunas konstrukcijas virzuļus vai maina ģeometriju. Rezultātā tradicionālās gāzes motoreļļas sasniedz savu iespēju robežu no eksplutācijas raksturojuma redzespunkta.

Eļļā ADDINOL Eco Gas 4000 XD ir izmantota jauna piedevu tehnoloģija, kas nodrošina atbilstību norādītajām prasībām. Tā tiek panākta augstāka noturība pret oksidēšanos paaugstinātā temperatūrā. Līdz ar to tiek kavēta oksidēšanās un pašas eļļas novecošana. Turklāt darbā ar netradicionālajiem gāzes veidiem, pat ja tie ir attīrīti no piemaisījumiem, nevar izslēgt degšanas produktu skābo komponentu iekļūšanu eļļā. Šajā gadījumā eļļa ADDINOL Eco Gas 4000 XD, pateicoties tajā esošajam sārma aizsargtilpumam, nodrošina skābju komponentu neitralizāciju un līdz minimumam samazina dzinēja korozijas izraisīto nolietošanās risku.

Augstas kvalitātes bāzes eļļu izmantošana ļauj ievērojami samazināt zudumus izgarojumu dēļ un samazināt nepieciešamo eļļas ADDINOL Eco Gas 4000 XD daudzumu, turklāt sabalansēta piedevu pakete efektīvi samazina nosēdumu veidošanos vārstos, virzuļos, virzuļu gredzenos un cilindru čaulās. Bet tas savukārt maksimāli samazina neplānotas dīkstāves un dzinēja darbības pārtraukumus un paaugstina spēka iekārtas efektivitāti. Tīrs dzinējs veicina gan paša dzinēja, gan spēka iekārtas kopējo kalpošanas ilgumu.

Ilgāks eļļas kalpošanas ilgums, kas atvieglo mūsu darbu

Eļļa ADDINOL Eco Gas 4000 XD nodrošina izturīgu smērvielas plēvīti un kalpo ilgāk par tradicionālajām gāzes motoreļļām pat sarežģītos ekspluatācijas apstākļos. Eļļa ADDINOL Eco Gas 4000 XD ieguvusi lieliskus rezultātus daudzos ekpluatācijas izmēģinājumos, ko visā pasaulē veikuši atzīti dzinēju ražotāji – MAN, MWM, MTU Onsite Energy, Caterpillar, Tedom utt. Daudzās jomās smēreļļas lietošana jau sen ir izvirzījusi jaunus standartus. Pēc pārejas uz eļļu ADDINOL Eco Gas 4000 XD ir izdevies būtiski pagarināt eļļas kalpošanas ilgumu līdz kārtējai nomaiņai dzinējā MAN, kas darbojas ar dabasgāzi un kura uzpildes apjoms ir tikai 25 litri. Dzinējs tika izmantots vienā no Vācijas labdarības organizācijām.

Eļļa ADDINOL Eco Gas 4000 XD jau pieteikusi sevi labākajā veidā arī darbā ar attīrītiem netradicionālajiem gāzes veidiem. Piemēram, vienam no vācu lauksaimniecības kooperatīviem, pārejot uz ADDINOL Eco Gas 4000 XD, izdevās ievērojami pagarināt eļļas kalpošanas ilgumu līdz tās kārtējai nomaņai dzinējos MWM Motors TCG 2016 C V12 (uzpildes apjoms 100 litri). Turklāt tādā veidā var paaugstināt dzinēja uzticamību un drošību, līdz ar to arī uzlabot spēka iekārtas darbību kopumā. Pateicoties smēreļļu analīžu rezultātu ekspertu novērtējumam, ko veic ADDINOL lietišķās tehnikas nodaļas speciālisti, izdevās ievērojami pagarināt eļļas kalpošanas ilgumu līdz kārtējai nomaiņai, neizmainot ražotāju noteiktās robežvērtības.

„Eļļa ADDINOL Eco Gas 4000 XD ar rezervi nodrošina atbilstību mūsdienu dzinējiem izvirzītajām efektivitātes prasībām,” saka ražošanas menedžeris Svens Kellers. „Turklāt pastāvīgs mūsu smērvielu ADDINOL analīzes dienesta atbalsts nodrošina ekspluatācijas uzņēmumiem un operatoriem maksimālu drošības līmeni, ievērojot garantijas nosacījumus, ko nosaka oriģinālā iekārtu komplekta ražotājs, un mašīnu un mehānismu apdrošināšanas nosacījumus pret salaušanu. Tehniskās apkalpošanas cikla ilgumu bieži var ievērojami pagarināt, izmantojot eļļu ADDINOL Eco Gas 4000 XD. Operatora uzņēmumam tas nozīmē vēl arī ievērojamu līdzekļu ekonomiju, saglabājot spēka iekārtas uzticamību un ekspluatācijad drošību.”