Patērētāju drošība ir primāra. Smērvielām, ko izmanto pārtikas un dzērienu ražošanā un iesaiņošanā, garšai un smaržai jābūt neitrālai; taču primāri šiem materiāliem jāatbilst normatīvo aktu prasībām pārtikas drošības jomā. FoodProof produktu līnijā tiek piedāvāts plašs smērvielu klāsts, ko var izmantot pārtikas un pārtikas iesaiņojuma ražošanā. Visiem šīs sērijas izstrādājumiem ir vissvarīgākais ASV Nacionālā sanitārijas fonda (Nacionālais Sanitārijas Fonds) starptautiskais sertifikāts NSF H1.

Dažreiz īpašām smērvielām ir jābūt apstiprinājumiem lietošanai pārtikas rūpniecībā. Tā, piemēram, augstas temperatūras ķēžu eļļām, ko izmanto pārtikas polimēru plēvju ražošanas līnijās, jābūt NSF H1 apstiprinājumam, jo šeit ir iespējama nejauša smērvielas saskare ar pārtiku. Tajā pašā laikā ķēžu eļļai jāpiemīt arī izcilām veiktspējas īpašībām, kas var izturēt polimēru plēvju ražošanas skarbos darbības apstākļus. Vēl nesen tehnoloģijas, kas varētu atrisināt šo problēmu, nebija izstrādātas. Līdz šim polimēru plēvju ražotājiem bija jārēķinās ar vairākiem ierobežojumiem. No vienas puses, tie bija ražošanas līniju produktivitātes un ātruma ierobežojumi, no otras – ierobežojumi plēvju turpmākai izmantošanai pārtikas iesaiņošanai.

Pirmā tirgū!

Jaunā Cliptec augstas veiktspējas ķēžu eļļa XHS 485 FG pārrauj tehnoloģiskās robežas un demonstrē iepriekš neiedomājamu iespēju klāstu. Ar lieliskām ekspluatācijas īpašībām šī ķēžu eļļa var tikt izmantota skarbos apstākļos polimēru plēvju stiepšanas rūpnīcās, kur nepieciešama NSF H1 pielaide. Turklāt, ADDINOL kļuva par pirmo uzņēmumu, kurš saņēma apstiprinājumu no plēvju stiepšanas iekārtu ražotāja BRÜCKNER Maschinenbau.

Lai saņemtu apstiprinājumu, ADDINOL Cliptec XHS 485 FG tika daudzkārt pārbaudīts uz BRÜCKNER iekārtām. Cita starpā tika pētīta nestspēja, izgarošanas parametri, nogulšņu veidošanās tendence un saderība ar dažādiem materiāliem. Pārbaudījumos ir pierādītas lieliskas antioksidējošas, pretkorozijas un pretnodiluma īpašības. Balstoties uz lieliskajiem rezultātiem, eļļa ir apstiprināta izmantošanai šādās BRÜCKNER sistēmās ar ātrgaitas slīdēšanas ķēdēm:

  • FOK 4.4.1 • FOK 4.4.4 • FOK 4.5 • FOK 5.1
  • FOK 4.4.2 • FOK 4.4.5 • FOK 4.7 • FOK 5.2
  • FOK 4.4.3 • FOK 4.4.6 • FOK 4.7.2 • FOK 8.8

Papildus tika pārbaudīta ADDINOL Cliptec XHS 485 FG atbilstība ebreju un musulmaņu likumiem, kuri reglamentē ēdienu izvēles un pagatavošanas kārtību, kā arī tika saņemti košera un halal sertifikāti.