Jaunā ķīmiski inertā smēre ADDIFLON PFPE Premium FD 2 ir paredzēta lietošanai pārtikas, kosmētikas un farmaceitiskajā rūpniecībā, tai ir NSF-H1 pielaide. Šo produktu rekomendē lietot ilgstošā eļļošanā ļoti augstās temperatūrās līdz +260 °C, īslaicīgi tas iztur temperatūru līdz +280 °C.
Kā bāzes eļļa tiek izmantota perftorpoliēteriskā eļļa (PFPE) un kā biezinātājs politetraftoretilēns (PTFE). Jaunais produkts papildina ADDINOL ķīmiski inerto smērvielu sortimentu.

ADDIFLON PFPE Premium FD 2 ir termiski un ķīmiski ļoti stabila. Šī smēre neveido uzdegumus un nepolimerezējas. ADDIFLON PFPE Premium FD 2 nav uzņēmīgs pret radioaktīvo starojumu, šķīdinātājiem, koncentrētām skābēm un sārmainiem šķīdumiem, kā arī spirtiem un halogēniem. Pat ļoti augstās temperatūrās šīs produkts derīgs ekspluatācijai vidējos rādītājus pārsniedzošā termiņā.
ADDIFLON PFPE Premium FD 2 rekomendē lietot slīdgultņu un ritgultņu eļļošanai, kuri funkcionē ļoti augstās temperatūrās automātiskās konveijeru krāsnīs, mehanizētās maizes cepšanas līnijās, krāsns vagonetēs, kalandros, transportieru ķēžu pievados, izpūšanas un liešanas automātos, ekstruderos plēvju ražošanai u.c.
ADDIFLON PFPE Premium FD 2 marķēts ar DIN 51502 kā KFK2U-40. Darba temperatūru diapazons robežās no −40 °C līdz +260 °C (īslaicīgi līdz +280 °C).

ADDIFLON PFPE Premium FD 2 nedrīkst jaukt ar parastām smērēm. Šīs produkts ir saderīgs tikai ar smērvielām uz PFPE bāzes. Jaunās smēres iepildīšanas gadījumā, vai pārejot no neinertās smēres uz ADDIFLON PFPE Premium FD 2, gultņi ir rūpīgi jāattīra no vecajām smērvielām, lietojot ADDIFLON PFPE Solvent.

Ar NSF H1 sarakstu var iepazīties šeit: http://www.nsf.org/usda/Listings.asp

Pielaides Nr.NSF-H1: 147 255