Biogāzes nozares attīstība dažādās pasaules valstīs ir atšķirīga, un ir atkarīga ne tikai no izejvielu pieejamības, bet arī no valstu biogāzes ražošanas un izmantošanas veicināšanas politikas. Šobrīd Eiropā, Ķīnas Tautas Republikā un Amerikas Savienotajās Valstīs saražo gandrīz 90% no pasaules biogāzes apjoma. Aptuveni puse no atlikušā apjoma tiek saražota Āzijas jaunattīstības valstīs, galvenokārt Taizemē un Indijā. Šajā kontekstā biogāzes izmantošana, no vienas puses, palīdz sasniegt valstu mērķus klimata neitralitātes jomā, un no otras – mazina atkarību no energoresursu importa.

Lai ne tikai paplašinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, bet arī plašāk to nostiprinātu, papildus biogāzes izmantošanai arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta biometāna ražošanai un izmantošanai. Biometāns ir gandrīz pilnībā tīrs metāna dabasgāzes avots, ko iegūst, vai nu pārstrādājot un attīrot biogāzi, vai gazificējot cieto biomasu ar sekojošu metanizāciju. Tā tīrības pakāpe ir tāda pati kā dabasgāzei no fosilajiem avotiem. Šī iemesla dēļ biometānu dēvē arī par “atjaunojamo dabasgāzi” jeb RNG (Renewable Natural Gas), un to uzskata par līdzvērtīgu fosilās dabasgāzes aizstājēju: elektroenerģijas, siltuma vai degvielas ražošanā.

Biogāzes pārstrādes procesā no biometāna tiek atdalīta tajā saistītā gāze CO2, ūdens un sērūdeņradis, kā arī citi gaistošie organiskie savienojumi. Šajā procesā izmanto vai kombinē dažādus gāzes attīrīšanas veidus. Pēc tam iegūto gāzi saspiež. Gāzes saspiešanas procesā, galvenokārt, tiek izmantoti skrūves tipa kompresori, kuros var izmantot tiem īpaši izstrādātu kompresoru eļļu ADDINOL Compressor Oil RNG 68.

ADDINOL Compressor Oil RNG 68 sastāv no sintētiskajām eļļām uz PAO (Polialfaolefīnu) bāzes un ļoti efektīva piedevu kompleksa, kas ļauj to izmantot agresīvos apstākļos, piemēram, darbam ar neapstrādātu un apstrādātu biogāzi. Tā nodrošina lielisku aizsardzību pret dažādu sēra savienojumu, piemēram, sērūdeņraža, korozīvo un degradējošo, iedarbību. ADDINOL Compressor Oil RNG 68, pateicoties ļoti augstai noturībai pret oksidēšanos, neitralizē skābes, kas veidojas eļļā, sēra savienojumu un kondensāta klātbūtnē un, neskatoties uz gazes agresīvo piesārņojumu, nodrošina krietni ilgāku eļļas kalpošanas laiku salīdzinājumā ar parastajām kompresoru eļļām. Kā jaunpienācējai ADDINOL kompresoru eļļu klāstā, arī kompresoru eļļai RNG 68 piemīt lieliska ūdens atdalīšanas (deemulģējošā) spēja, kā arī augsta noturība pret putošanos.

Skrūves tipa kompresora rotors.