Visā pasaulē pieaug enerģijas ražošanas apjomi, izmantojot atjaunojamos dabas resursus. Šajā nozarē ievērojamu vietu aizņem biogāzes izmantošana, kā arī ”īpašā” veida gāzu izmantošana kā, piemēram, atkritumu gāze, šahtu gāze un gāze, kas izdalās notekūdeņu attīrīšanas procesā, kā arī pieaug enerģijas ražošana ar bloka elektrostaciju palīdzību, kas darbojas ar dabasgāzi. Pēdējo gadu laikā Vācijā ir uzceltas apmēram 4000 stacijas, kas funkcionē ar biogāzi un dažāda veida gāzēm, tostarp arī ar dabasgāzi. Gāzes dzinēju eļļa ADDINOL tiek izmantota jau 10% no šīm iekārtām, kas liecina par lielisku produktu kvalitāti un veiktspēju.

 

ADDINOL produkcijas izmantošana šajās iekārtās tiek uzraudzīta un tiek veiktas regulāras analīzes, lai noteiktu dzinēja stāvokli un optimālo eļļas kalpošanas laiku. Lai labāk un ātrāk reaģētu uz pieaugošo lietotāju daudzumu, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu servisu, kompānija ADDINOL ir izstrādājusi jaunu programmu.

Jūs, tāpat kā līdz šim, saņemsiet nepieciešamās analīzes detalizētā veidā savā e-pastā. Mēs esam ieviesuši sekojošas nelielas, bet noderīgas izmaiņas:

• paši galvenie rādītāji tiks attēloti skaidri un ērti uz divām lapām (līdz šim tie bija izvietoti uz vienas lapas un ļoti smalkiem burtiem);
• pirmajā lapā Jūs atradīsiet analīžu rezultātus tabulas veidā;
• otrajā lapā esošās diagrammas dod ātru ieskatu nodiluma, eļļas novecošanās, kā arī tādu rādītāju kā i-pH, TBN un TAN raksturlielumos;
• diagnoze attēlota uz 6 atskaitēm, tādējādi padarot labāku rādītāju tendences redzamību (agrāk maksimālais kolonnu skaits bija 4);
• diagnozes rezultātu attēlojums trijās luksofora krāsās (līdz šim ir bijušas divas krāsas: zaļā un sarkanā);
• piezīmēm atvēlētā vieta var atbilstoši mainīties (vajadzības gadījumā ir iespējams sniegt vairāk informācijas par eļļas vai dzinēja stāvokli, kā arī par smērvielas kalpošanas laiku);

Tāpat kā līdz šim, atskaites būs pieejamas vācu vai angļu valodā un eļļas darbības laika rādītāji uzreiz būs acīmredzami un viegli saprotami gan pašam lietotājam, kā arī servisa uzņēmumam.