DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI UN SĪKDATŅU LIETOŠANA COOKIE

Atbildīgais personas datu apstrādātājs ir SIA „ADDINOL Latvia” (Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073, Latvija, reģ. Nr. 40003887855).

Šis paziņojums par datu aizsardzības noteikumiem un sīkdatņu cookie izmantošanu (turpmāk “paziņojums”) regulē personas datu apstrādi un sīkdatņu cookie izmantošanu kompānijas SIA „ADDINOL Latvia” vietnē www.addinol.lv (turpmāk “vietne”).

Datu aizsardzības noteikumi balstīti uz vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR – General Data Protection regulation).

Datu aizsardzības nosacījumu mērķis ir aizsargāt klientu konfidencialitāti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Izmantojot mūsu vietnes, Jūs piekrītat sīkdatņu cookie lietošanai un personas datu apstrādes nosacījumiem saskaņā ar mūsu paziņojuma saturu.

Sākot ar 25.05.2018.

JĒDZIENI

Personas datu apstrāde – tā ir jebkura darbība, kas veicama ar vietnes lietotāja, (turpmāk “lietotājs”), personiskajiem datiem – datu vākšana, apstrāde, glabāšana, labošana vai dzēšana.

Lietotāji – tās ir visas personas, kas apmeklē vietni, patērē pakalpojumus vai nodod SIA „ADDINOL Latvia” informāciju no savas puses. Piemēram, rakstu lasīšana vai  sazināšanās izmantojot, kontaktformu.

Pakalpojumi ir visi kompānijas SIA “Latvia” ADDINOL piedāvātie maksas un bezmaksas preces un pakalpojumi, t.sk., lejupielādējamie materiāli vai konsultācijas.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Izmantojot vietnes, lietotājs piekrīt savu datu apstrādei saskaņā ar šiem konfidencialitātes noteikumiem.

SIA „ADDINOL Latvia” apkopo internetā šādus lietotāju personas datus zemāk aprakstītajos veidos:

 • lietotāja e-pasta adresi – parakstot lietotāju uz ziņu sūtīšanu;
 • lietotājvārds un e-pasta adrese – lietotājam nosūtot kontaktformu;
 • vietnes apmeklētības statistika – ar Google Analytics, Facebook Pixel palīdzību.

PERSONISKO DATU LIETOŠANA

SIA „ADDINOL Latvia” izmanto personas datus:

 • pakalpojumu sniegšanai lietotājam – piemēram, līguma noslēgšanai un izpildei, saziņai ar lietotāju, rēķinu nosūtīšanai;
 • lai nosūtītu paziņojumus par jauniem rakstiem, precēm un kampaņāmuz lietotāja e-pasta adresi, ar iepriekš saņemtu lietotāja piekrišanu.

SIA „ADDINOL Latvia” izmanto vietnes apmeklētības statistiku, lai uzlabotu vietnes izmantošanas ērtību lietotājiem un veiktu efektīvāku mārketinga darbību.

Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības aizliegt apstrādāt savus personas datus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu no līguma izrietošās prasības, t.sk., pakalpojumu sniegšanai.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Trešā persona ir SIA „ADDINOL Latvia” līgumpartneris, kurš apstrādā personas datus un ar kura preces vai pakalpojuma palīdzību SIA „ADDINOL Latvia” sniedz pakalpojumus lietotājam.

SIA „ADDINOL Latvia“ ikdienā izmanto trešās personas, kuras nodrošina:

 • elektroniskās vēstuļu sūtīšanas un administrēšanas sistēmu,
 • vietnes hostingu,
 • vietnes lietojuma statistikas analīzi,
 • iespēju lietot sociālos tīklus un analizēt lietojuma statistiku,
 • grāmatvedības programmatūru partneriem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu lietotājam.

Papildus iepriekš uzskaitītajam SIA “ADDINOL Latvia” pauž lietotāju datus valsts iestādēm ar valsts iestāžu interesi attaisnojošu iemeslu, tiesībaizsardzības institūcijām un tiesai. Tāpat mēs varam sniegt informāciju, lai izpētītu, novērstu vai pieņemtu pasākumus sakarā ar nelikumīgu darbību vai sakarā ar aizdomām par krāpšanu.

Ja Jūs noklikšķināsit uz kādu no saitēm mūsu vietnē, tad Lietotājs tiks novirzīts no mūsu vietnes uz organizācijas vai trešās personas uzņēmuma vietni; pat tad, ja SIA „ADDINOL Latvia” uztur saikni ar kādu no šīm vietnēm, uzņēmums nekontrolē trešo pušu vietnes un neuzņemas atbildību par trešās personas darbību. Pārejot no mūsu vietnes uz trešās personas vietni, pirms datu sniegšanas, Jums ir atsevišķi jāiepazīstas ar šīs vietnes konfidencialitātes politiku.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN DROŠĪBA

SIA „ADDINOL Latvia” uzglabā personas datus tādā apmērā, cik tas nepieciešams mērķa izpildei vai vadoties pēc likuma. Piemēram:

 • grāmatvedības dati tiek uzglabāti 7 gadus pēc finanšu gada beigām;
 • e-pasta adresi ziņu izsūtnes adresātu sarakstā glabā līdz brīdim, kad lietotājs paudis vēlmi to dzēst no sarakstes;
 • ar kontaktformu sniegtie dati glabājas līdz brīdim, kad lietotājs saņem atbildi.        

SIA „ADDINOL Latvia” veic visus pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus. Piekļuve personas datu maiņai un apstrādei ir tikai personām, kas tam ir pilnvarotas, visu lietotāju personas dati ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

LIETOTĀJA TIESĪBAS

lietotājam ir tiesības jebkurā laikā:

 • izteikt vēlēšanos saņemt piekļuvi saviem datiem;
 • pieprasīt labošanu, papildināt savus personas datus vai dzēst tos likumā paredzētajā kārtībā;
 • pieprasīt personas datu apstrādes ierobežojumus;
 • pieprasīt personas datu pārvadīšanu.

Lai izmantotu savas tiesības, lietotājam jānosūta vēstule uz e-pasta adresi info@addinol.lv . Ja lietotājs ir iekļauts ziņu izsūtnes adresātu sarakstā, kuru administrē SIA “ADDINOL Latvia”, viņš var sevi dzēst no adresātu saraksta un atteikties no turpmākajām vēstulēm caur saiti, kas norādīta e-pasta vēstules beigās.

Lai ierobežotu sīkdatņu cookie izmantošanu, lietotājs var izvēlēties atbilstošo iestatījumu savā pārlūkprogrammā.

Ja lietotājs uzskata, ka viņa tiesības, apstrādājot personas datus, ir pārkāptas, viņam ir tiesības vērsties Latvijas Republikas datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā.

SĪKDATNES COOKIE

Mājas lapā SIA “ADDINOL Latvia” tiek izmantoti sīkdatnes cookie, lai uzlabotu vietnes izmantošanas ērtību lietotājiem, mārketinga pasākumu efektivitāti, kā arī apkopotu statistiku.

Izmantojot SIA “ADDINOL Latvia” vietni, lietotājs piekrīt sīkdatņu cookie izmantošanai šī dokumenta kārtībā aprakstītajā veidā.

Sīkdatne cookie ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts lietotāja ierīcē, apmeklējot vietni. Sīkdatnes cookie var izveidot dažādi pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google un Facebook. Sīkdatnes cookie nav bīstamas Jūsu datoram.

Pastāv divu veidu sīkdatnes:

Pastāvīgās sīkdatnes cookie tiek saglabātas lietotāja datorā uz ilgāku laiku pēc sesijas pabeigšanas. Tās var izmantot, piemēram, lai vietne varētu atpazīt lietotāju, pie atkārtota apmeklējuma, vai lai vietnes saturs atbilstu lietotāja vajadzībām, kā arī apkopotu statistiskos datus.

Sesijas sīkdatnes cookie ir pagaidu faili, kas tiek dzēsti pēc iziešanas no lappuses vai pārlūkprogrammas aizvēršanas. Sesiju sīkdatnes cookie var izmantot noteiktu vietņu funkciju veikšanai, piemēram, pakalpojuma vai produkta pieprasīšanai un citām līdzīgām darbībām.

Sīkdatnes cookie izmanto, lai apkopotu informāciju par to, kā vietne tiek izmantota, lai padarītu to vēl personalizētāku un uz lietotāju orientētu. Sīkdatnes cookie arī palīdz apkopot lietotāju statistiku, kas ļauj izmērīt un uzlabot vietnes darbību, sniedz pamatdatus efektīvas mārketinga darbības veikšanai.

Tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis sīkdatnēm cookie, kad ir atļāvis to izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Daļēji pārlūkprogrammas pēc noklusējuma atļauj sīkdatņu cookie saglabāšanu ierīcē.

Lietotājam ir tiesības atteikties no sīkdatņu cookie saglabāšanas datorā. Ja ir vēlēšanās, lietotājam ir jāmaina savas pārlūkprogrammas iestatījumi.

Instrukcijas, visbiežāk izmantoto pārlūkprogrammu iestatīšanai:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Tomēr, bloķējot sīkdatnes cookie, lietotājam var nebūt pieejamas visas vietnes funkcijas.

Lai vāktu lietotāju statistiku, SIA “ADDINOL Latvia” izmanto pakalpojumu Google Analytics, lai vāktu statistiku par apmeklētajām apakšsadaļām, apmeklējuma laiku, apmeklējumu skaitu, izmantotajām ierīcēm, ieejas kanāliem u.c.

Tomēr Google Analytics var apkopot informāciju par apmeklētāju aktivitātēm arī neizmantojot sīkdatnes cookie. Lai Google Analytics nevarētu izmantot datus, lietotājs var uzstādīt savā ierīcē lietojumprogrammu, kas bloķē Google Analytics: pārlūkprogrammas paplašinājums, lai atteiktos no Google Analytics.

DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU MAINĪŠANA UN SĪKDATŅU COOKIE IZMANTOŠANA

SIA „ADDINOL Latvia” patur tiesības vienpusēji un bez paziņojuma mainīt datu aizsardzības nosacījumus un sīkdatņu cookie izmantošanu, lai nodrošinātu to atbilstību likumiem. Jaunākā datu aizsardzības un sīkdatņu cookie lietošanas nosacījumu versija vienmēr ir pieejama vietnē.

Ar visiem jautājumiem, kas rodas saistībā ar konfidencialitātes un datu apstrādes noteikumiem, lūdzam vērsties pie mums uz e-pasta adresei info@addinol.lv.

AUTORTIESĪBAS

Ja nav norādīts citādi, visa vietnes satura autortiesību īpašnieks ir SIA „ADDINOL Latvia”. Tas nozīmē, ka satura izmantošana jebkādā veidā (t.sk. daļēji) ir atļauta tikai ar SIA „ADDINOL Latvia” atļauju. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka dažas fotogrāfijas un vietnes ilustrācijas ir aizsargātas ar trešo personu autortiesībām.

Katrai kopijai ir jānorāda ar atsauce uz šo vietni.