Jaunas emulsijas metālapstrādei

Boru saturoši savienojumi tiek turēti aizdomās kā dažādu slimību izraisītāji vai veicinātāji, tāpēc uz produktiem un ķīmiskajiem maisījumiem, kuros boru saturošo savienojumu koncentrācija ir vismaz 0,3 %, tiek noteikti atsevišķi marķēšanas noteikumi, kas [...]