Kompānija ADDINOL Lube Oil GmbH ir saņēmusi sertifikātu, kas apstiprina ADDINOL apkārtējās vides menedžmenta sistēmas atbilstību DIN EN ISO 14001 standartiem.

Jau vairākus gadus apkārtējās vides saudzēšana un ekonomiska dabas resursu izmantošana Vācijas kompānijai Addinol – jaunākās paaudzes smērvielu speciālistam, ir ļoti svarīga lieta un tai tiek pievērsta īpaši liela vērība. Produkcijas klāstā ir bioloģiski noārdošās augstas veiktspējas smērvielas, kā arī smērvielas, kas nodrošina ilgtermiņa un dažos gadījumos pat ilgmūžīguma eļļošanu. Tajā pašā laikā produkti aktīvi aizsargā pret nodilumu un pagarina visu smērējamo iekārtu komponentu ekspluatācijas laiku.

Kompānijas Addinol izstrādātie inovatīvie produkti, kā, piemēram, ADDINOL Eco Gear industriālās reduktoru eļļas vai HV Eco Fluid hidrauliskajām sistēmām, samazina enerģijas patēriņu un sniedz ievērojamu devumu apkārtējās vides aizsardzībā.

Pirmo reizi 2010.g. oktobrī Addinol apkārtējās vides menedžmenta sistēma tika sertificēta saskaņā ar DIN EN ISO 14001. Sertifikāciju veica Frankfurtē pie Mainas esošais Vācijas vadošais un visā pasaulē atzītais vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managemensystemen), tādējādi oficiāli apstiprinot Addinol kompānijas apkārtējās vides menedžmenta sistēmas efektīvu ieviešanu un pielietošanu ikdienas darbā saskaņā ar DIN EN ISO 14001 standartiem.

ADDINOL Lube Oil GmbH pievērš lielu uzmanību patstāvīgiem uzlabojumiem un galvenie kompānijas uzdevumi apkārtējās vides aizsardzības jomā ir sekojoši:
– augstas veiktspējas, inovatīvu un videi draudzīgu produktu attīstība un virzība;
– atbildīga un ekonomiska izejmateriālu un dabas resursu izmantošana;
– visa veida enerģijas patēriņa samazinājums (ūdens, karstais ūdens, elektroenerģija, tvaiks);
– videi draudzīgi produkti un atkritumu pārvaldīšana;
– kaitīgo vielu noplūžu novēršana.