ADDINOL galvenā mītne atrodas Vācijā un ADDINOL ir pazīstams gan ar savu novatorisko plānošanu, gan ar jaunu produktu izstrādi. Uzņēmuma galvenais mērķis un uzmanība tiek vērsta uz tādu produktu attīstību, kuri ir nepieciešami pasaules ekonomikas vajadzībām un pašreiz viena no galvenajām pasaules ekonomikas pamatnostādnēm ir apkārtējā vide, alternatīvā enerģija un bioenerģija.

Tāpēc, lai vērstu uzmanību uz nākotnes attīstību alternatīvās un bioenerģijas jomā, ADDINOL Latvia rīkoja š.g.14.aprīlī semināru par koģenerācijas staciju apsaimniekošanas risinājumiem, par eļļu un smērvielu pareizas izvēles nozīmi šīm stacijām un iespēju optimizēt izmaksas, izmantojot ADDINOL smērvielas.

Semināru vadīja ADDINOL Lube Oil GmbH tehniskais speciālists – Anna Murašina.
Seminārā piedalījās gan koģenerācijas iekārtu ražotāji/pārstāvji, gan arī paši iekārtu apsaimniekotāji, kuru ikdiena ir saistīta ar šīs enerģijas ražošanu. Seminārā piedalījās arī Latvijas Biogāzes Asociācijas valdes priekšsēdētājs Andis Kārkliņš.

Seminārā galvenā uzmanība tika veltīta iekārtu apsaimniekošanas procesam un Addinol piedāvātajiem risinājumiem šajā jomā strādājošajiem.

ADDINOL klāstā ir speciāli bio un dabas gāzes koģenerācijas staciju dzinējiem izstrādātas eļļas. Kā piemēru var minēt ADDINOL MG40 EP, un MG40 Extra LA. Šie ir jauni un ļoti progresīvi produkti, kas ļauj iekārtu lietotājiem ekonomēt izmaksas uz apsaimniekošanu un paildzināt dzinēju darba mūžu.
Novārtā netiek pamestas arī hidroelektrostacijas un vēja ģenerātori. Šeit jāmin ADDINOL ECO GEAR sērijas eļļas, kuru sastāvā ir unikālā, Addinol izstrādātā SURFTEC piedevu pakete, kas nodrošina apmēram 30% enerģijas ietaupījumu, tādējādi samazinot ekspluatācijas izdevumus. Otrs svarīgs aspekts ir aizsardzība no reduktoru zobratu izdrupšanas (mikroskopisks izdrupšanas process) un uzlabot nodilušu zobratu virsmas stāvoklis.

ADDINOL gāzes dzinēju eļļas tiek izmantotas apmēram 700 Eiropas biogāzes stacijās, tostarp arī Baltijas valstīs. Baltijas valstīs vislielākais biogāzes staciju skaits ir Latvijā, tādējādi Latvija apsteidz savu kaimiņvalsti Igauniju, kur pašreiz darbojas 2-3 šāda veida stacijas, savukārt Latvijā to skaits sasniedz jau 7.