Lai apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc ADDINOL smērvielām, pirms četriem gadiem tika pieņemts lēmums veikt ievērojamas investīcijas ražošanas un uzglabāšanas jaudu paplašināšanai. 2019. gadā tika uzstādīta jauna tvertņu novietne, kas ļaus ADDINOL uzglabāt lielāku ražošanai nepieciešamo izejvielu krājumu. 2022. gada oktobrī tika nodota ekspluatācijā jauna noliktava, kas ļaus divkāršot gatavās produkcijas uzglabāšanas jaudu. Pateicoties tam varēs jau iepriekš saražot lielu daudzumu pieprasītāko smērvielu, lai izvairītos no piegādes pārtraukumiem. Jaunās noliktavu telpas uzlabo arī loģistikas norisi. Noliktavas būvniecība tika uzsākta tieši laikā, jo turpinot izaugsmi, 2021.-2022. finanšu gadā ADDINOL pārdošanas apjomi pirmoreiz pārsniedza 100 miljonus eiro.

Jaunajā noliktavā ir pietiekami daudz vietas mūsu smērvielām

“Zaļā” elektroenerģija par spīti enerģētikas krīzei

Lai pēc iespējas labāk izmantotu jaunās noliktavas telpas gan no iekšpuses, gan ārpusē, uz noliktavas jumta tika uzstādīta saules fotogalvaniskā sistēma, kas nākotnē spēs nodrošināt trešdaļu no ADDINOL galvenajai mītnei Loinā (Vācijā) nepieciešamās elektroenerģijas. Spēkstacija gadā saražos un piegādās aptuveni 425 000 kWh elektroenerģijas. Kompānija ADDINOL pirmā uzsāka šādus investīciju projektus Loinas ķīmiskās rūpniecības rajonā un izrādījās labi sagatavojies pašreizējai enerģētikas krīzei. Bez tam, saules paneļi pavirza mūs par vēl vienu soli pretī nākamajam mērķim – “klimatneitrālai” smērvielu ražošanai.  Fotogalvaniskās sistēmas svinīgajā atklāšanā piedalījās Saksijas-Anhaltes premjerministrs Dr. Rainers Haselhoffs, kā arī InfraLeuna ģenerālais direktors Dr. Kristofs Ginters un mūsu ģenerālais direktors Georgs Vildeggers. Pašlaik tiek apsvērta iespēja uzstādīt saules baterijas arī citās ADDINOL Lube Oil GmbH ēkās, kas padarīs uzņēmumu neatkarīgāku no ārējiem enerģijas piegādātājiem.

Dr. Kristofs Ginters (no kreisās), Dr. Rainers Haselhoffs (pa vidu) un Geors Vildeggers (no labās) fotogalvaniskās sistēmas svinīgas atklāšanas laikā