ADDINOL FG Grease AL 2 – speciāla, bez garšas un smaržas plastiskā smēre, kas izgatavota uz sintētiskajām bāzes eļļām (PAO) un tām pievienotajām pretnodiluma (EP) piedevu pamata. Produkts satur baltas cietvielu daļiņas un biezinātājvielu – alumīnija kompleksa ziepes. Produkta pielietošanas temperatūras diapazons ir no -45 °C līdz +200 °C (īslaicīgi). Produkts atbilst praktiski visām prasībām, kas nepieciešamas slīdgultņu un ritgultņu smērvielām. Produkts ADDINOL FG Grease AL 2 ir noturīgs pret novecošanos, ūdens ietekmi un produkts piemērojams arī kā dezinficējošais līdzeklis. Produkts izpilda un pārsniedz ražotāja noteiktās prasības attiecībā pret profilaktisko apskašu intervāliem.

Tagad produkts ADDINOL FG Grease AL 2 ir iekļauts NSF sarakstā kā H1 smērviela. Tas nozīmē, ka šis produkts var tikt izmantots pārtikas, farmācijas vai kosmētikas ražojošajās industrijās, kur iespējams tiešs produktu kontakts ar izmantojamajām smērvielām. FG Grease AL 2 īpaši tiek rekomendēta izmantošanai fabrikās-virtuvēs, automātiskajās krāsnīs un slimnīcās, kā arī pārtikas un dzērienu ražojošajos uzņēmumos. Lūgums, ievērojiet iekārtu ražotāju tehniskās prasības un instrukcijas.

H1 smērvielas, kas bieži tiek sauktas par pārtikas eļļām un smērēm, tiek izmantotas gadījumos, kad pārtikas produkti vai kombinētā lopbarība, farmaceitiskie vai kosmētiskie produkti var īslaicīgi nonākt saskarē ar izmantotajiem smērvielu materiāliem. Šīs fizioloģiski nekaitīgās smērvielas ir reģistrētas un atrodas NSF (Sanitation Foundation) organizācijas sarakstā – (www.nsf.org).