No 12. līdz 14. decembrim Nirnbergas izstāžu centrā notika pirmā biogāzei veltītā izstāde Biogas Convention & Trade Fair. Tajā,neapšaubāmi, piedalījās arī ADDINOL, jo elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās no dabasgāzes un speciālajām gāzēm kļūst par aizvien nozīmīgāku sastāvdaļu daudzveidīgo enerģijas avotu klāstā.

Izstādē demonstrējām ADDINOL motoreļļas, kuras tiek veiksmīgi pielietotas biogāzes, speciālajos gāzes un dabasgāzes dzinējos. Iepazīstinājām apmeklētājus arī ar jaunākām tendencēm gāzes dzinēju eļļošanas un analīzes pakalpojumu klāsta attīstībā.