ACEA klasifikācija ir viens no pamata standartiem smērvielu rūpniecības nozarē, kuras ietekme pakāpeniski pieaug arī ārpus Eiropas. Tā kā ACEA klasifikācija un prasības pret smērvielu ekspluatācijas parametriem pēdējo reizi tika mainīti 2012. gadā, jauninājumi, kuri 2016. gadā tika ieviesti ACEA klasifikācijā, ir nopietns solis  smērvielu industrijā. Šis solis nozīmē, ka salīdzinot ar ACEA 2012, ACEA 2016. gada standartā ievērojami paaugstinājušās prasības pret smērvielu tehniskajām īpašībām.Mūsdienu dzinēju tehnoloģijas un biodegvielu pieaugošā popularitāte ir radījusi vajadzību noteikt stingrākas prasības pret dzinēju eļļām. Jaunais ACEA 2016 standarts ietver vairākas izmaiņas un jauninājumus gan klasifikācijas sistēmā, gan testa pārbaudēs dzinējos. Augstākas prasības tika ieviestas arī attiecībā uz degvielas ekonomiju.

Mazāks degvielas patēriņš un jaunā C5 klase

Papildus absolūti jauniem, kā arī atjauninātiem testiem, ACEA 2016 klasifikācijā izmaiņas ir skārušas arī C specifikācijas struktūru (vieglo automobiļu benzīna un dīzeļa dzinēji). Rezultātā tika ieviesta ilgi gaidītā, jaunā C5 klase, kurā ietvertas dzinēja eļļas, kas paredzētas dzinējiem ar izplūdes atgāzu neitralizācijas sistēmām. ACEA C5 pirmkārt attiecas uz motoreļļām ar viskozitāti SAE 0W- un 5W-20, kuras ir nepieciešamas, lai izpildītu visas, aizvien striktākas, prasības attiecībā uz degvielas patēriņa ekonomiju. Piemēram, C5 klases motoreļļām ir jānodrošina par 2% lielāku degvielas patēriņa ekonomiju salīdzinot ar C3 klases motoreļļām.

Jauni blīvslēgu materiāli

Papildus jaunajām dzinēju tehnoloģijām ACEA 2016 ņem vērā arī jaunākās tendences blīvslēgu materiālu sfērā. Jauniem blīvslēgu materiāliem, tādiem kā ļoti augstas nodilumizturības elastomēri, nepieciešama testu modernizēšana.

ACEA A1/B1 klase atcelta

2016. gada ACEA klasifikācijā tika izņemta A1/B1 klase. Tā kā ACEA C5 klase aptver pašas zemākās viskozitātes klases un ir saderīgs ar izplūdes gāzu neitralizācijas sistēmām, vajadzība pēc A1/B1 klases pazuda.

Tiek novērtēta biodegvielu ietekme uz smērvielām

Līdztekus biodegvielas plašai izmantošanai Eiropā, transportlīdzekļiem arvien biežāk rodas dažādas problēmas, piemēram, motoreļļas oksidēšanās, sadalīšanās un sabiezēšana. Šajā sakarā tika izstrādāti divi jauni testi, kas paredzēti, lai novērtētu smērvielu efektivitāti cīņā ar minētajām problēmām.

Jauno dzinēju tehnoloģijām ir nepieciešamas aizvien augstākas kvalitātes smērvielas

Benzīna dzinējiem ar tiešo iesmidzināšanu (GDI, FSI, Hpi, JTS…) un turbopūti (TGDI, TFSI, EcoBoost …) nepieciešamas eļļas ar uzlabotiem ekspluatācijas rādītājiem. Tādēļ ACEA 2016 ietvaros tika ieviesti  divi jauni testi, lai varētu novērtēt dzinēja eļļu efektivitāti cīņā ar nosēdumiem un uzauguma/aplikuma veidošanos turbokompresorā un uz virzuļiem. Tas ietekmēs turpmāko vieglo automobiļu dzinēja eļļu segmenta attīstību, kur tiešās iesmidzināšanas tehnoloģijas tiek izmantotas aizvien plašāk.

Tiek novērtēta biodīzeļdegvielas ietekme uz E klases motoreļļām

Smagās kravas tenikas transportlīdzekļu dzinēju E klases motoreļļu klasifikācija nav mainīta. Tika pievienoti vairāki jauni testi, piemēram, jauns tests eļļas oksidācijas noteikšanai, kas tika izstrādāts, lai samazinātu biodīzeļdegvielas ietekmi uz oksidācijas procesu (oksidēšanos), un jauns tests virzuļu tīrības novērtēšanai biodīzeļdegvielas izmantošanas gadījumā.

Eiropas klasifikācija ACEA 2016 ietver sevī trīs grupas:

  • vieglo automašīnu benzīna un dīzeļa apvienotā dzinēju eļļu klase (pēc prasībām attiecībā uz ekspluatācijas rādītājiem ir sadalīta trīs klasēs: A3/B3, A3/B4 un A5/B5);
  • eļļas vieglo automobīļu benzīna un dīzeļa dzinējiem – īpaši tiem, kuri aprīkoti ar izplūdes atgāzu neitralizācijas sistēmām (sadalīta piecās klasēs: C1, C2, C3, C4, C5);
  • eļļas smagās tehnikas dīzeļdzinējiem (sadalīta četrās klasēs: E4, E6, E7, E9).