Tradīcijas un inovācijas roku rokā

Zinātniski pētnieciskā darbība un tehnoloģijas ir cieši saistītas savā starpā un ir viena no galvenajām ADDINOL Lube Oil GmbH kompetencēm. ADDINOL augstas veiktspējas smērvielas ir augstākā     līmeņa moderno tehnoloģiju konstrukciju elementi, kuri, darbojoties dzinējos, reduktoros, ķēdēs, hidrauliskajās sistēmās un gultņos, pilnībā attaisno tajos ieguldīto darbu un veiktspēju.

ADDINOL laboratorija Leunā ir aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām: laboratorijā atrodas modernas iekārtas, kā arī analītiskajiem un tehniskajiem testiem atbilstošs aprīkojums. Laboratorijā strādā augstas klases speciālistu komanda, kura izstrādā inovatīvos ADDINOL produktus. Pirms produkts nonāk pārdošanā, tiek veikti plaši pētījumi, lai produkts atbilstu normatīvās dokumentācijas stingrajām prasībām.
Tas ir iespējams pateicoties ADDINOL ciešajai sadarbībai ar tehniskajiem institūtiem un dažādu nozaru rūpniecisko uzņēmumu konsultantiem un tehniskajiem dienestiem.
Pateicoties šai ciešajai sadarbībai, tiek pieņemti pārbaudīti lēmumi un rasti risinājumi produkcijas izmantošanai dažādos apstākļos – uz šosejas, sliežu ceļiem, ūdenī, kā arī dažāda tipa rūpnieciskajās iekārtās.

ADDINOL augstas veiktspējas smērvielas atbilst visaugstākajām prasībām. Iespaidīgais licenču klāsts, kas ir saņemts no vadošo firmu-automobiļu un aprīkojuma ražotājiem (Original Equipment Manufacturer, OEM), kā arī apmierināto klientu plašais loks, apliecina izcilo vācu kvalitāti ''made in Germany''.